Välkomna till Föreningen Borgholms Filmfestival!

Onsdagen 22/9 kör vi igång igen!

Då fortsätter vi visa de filmer som vi fick ställa in förra året, se under rubriken Program ovan.
Den medlemsavgift du betalat för 2020 gäller även för höstens filmer. Men om du inte var medlem 2020, kan du komma med och se hösterns filmer mot reducerad medlemsavgift, 200:- per person, som du sätter in på vårt bg 5126-9256 och anger ditt namn på talongen.

Varmt välkomna!