Om föreningen

  Borgholms Filmfestival är en ideell förening som vårdar minnet av vår fina gamla Borgholms Bio och dess kulturella insats. Vi gör det genom att åter visa filmer som en gång i tiden visats där under Einar Anderssons verksamma år - han som var den stora pionjären och som redan 1917 vågade satsa på filmvisning i lilla Borgholm. Under sin verksamma tid 1917-73 visade 'Farbror Einar' 3.424 filmer och det är bland dem vi väljer de filmer som vi nu visar på hans biograf. Därför kallar vi vår filmfestival även för
Ur Farbror Einars Filmarkiv.

Medlemskort 350:-/person
Du löser ditt medlemskap i Föreningen Borgholms Filmfestival genom att betala in årsavgiften 350:- per person på vårt bankgiro 5126-9256 och ange ditt namn på inbetalningen. Har du inte tidigare deltagit i Borgholms Filmfestival, vill vi även ha uppgift om din adress, telefon och e-post.
Medlemskortet gäller för alla årets 10 filmföreställningar. Programmet kan du läsa under rubriken Program ovan.
OBS! Vi får av rättighetsskäl INTE sälja biljetter till enskilda föreställningar.

Årsmöte 26/1 2022
Onsdagen den 26/1 2022 klockan 18:00 håller vi årsmöte för föreningen i Borgholms Bio och då är du välkommen att komma med förslag och påverka vår verksamhet. Alla årsmöteshandlingar är tillgängliga på nedanstående länkar:
Agenda för årsmötet
Verksamhetsberättelse 2021
Ekonomiskt utfall 2021
Ekonomiskt utfall 2020 & 2021
Balans & Resultaträkning 2021
Verksamhetsplan 2022
Budget 2022
Revisionsberättelse

Efter årsmötet visas filmen Stormvarning utfärdad, se mer under rubriken "Program" ovan.
Välkomna!


Föreningens styrelse består 2021 av:
Kjell Gerdin, Ordförande
Marianne Brandén Andersson, Sekreterare
Christina Rundle, Kassör
Kristina Ekholm, Ledamot
Anne Gerdin, Ledamot

Har du något att fråga om så ring eller skriv till:
Kjell Gerdin, Kvarngatan 54, 387 35 Borgholm
0708-14 68 12, 0485-775 10
kjell@borgholmsfilmfestival.se

Länk till föreningens stadgar